• รายละเอียดรวม
 • 4 ธ.ค.
 • 5 ธ.ค.
 • 6 ธ.ค.
 • 7 ธ.ค.
 • 8 ธ.ค.
 • 9 ธ.ค.
 • 10 ธ.ค.
 • 11 ธ.ค.
 • 12 ธ.ค.
 • 13 ธ.ค.
 • 14 ธ.ค.
 • 15 ธ.ค.

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 18.00 น.
 • วงสตริงโรงเรียนห้วยยอด
เวลา 19.00 น.
 • ผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • วงกลองยาว รับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ซุ้มประตู
เวลา 20.00 น.
 • ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 • ชุดการแสดงเปิดงาน จำนวน 1 ชุด
 • พิธีกรเชิญประธานและผู้กล่าวรายงานขึ้นเวที
  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน
  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดงาน
 • ชุดสีสันเมืองตรัง โดย นายมนูญ กำเนิดทอง
 • การแสดงรองแง็ง
 • วงดนตรีซุปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์)

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 18.00 น.
 • คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ร้านนาวากาชาด ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาล (ทุ่งแจ้ง)
เวลา 19.00 น.
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และคณะให้การต้อนรับ คณะผู้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่
 • ชมการแสดงชุด งามล้ำเรืองรองแผ่นดินทองเมืองใต้ จากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
 • นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดงาน
 • ชมชุดการแสดงชุดตรังยั่งยืน จากกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
 • ชมการแสดงชุด สายนธีแห่งรุ่งอรุณ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 เต้น cover เพลงแบล็คพิ้งค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
  ชุดที่ 2 ระบาตุมปัง โรงเรียนห้วยนาง (วันครู 2501)
 • การแสดงมโนราห์ไข่เหลี้ยม

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองตรัง
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 6 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 ระบำเทพบันเทิง โรงเรียนบ้านโคกยาง
  ชุดที่ 2 โนราห์พาสโลป โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 • มโนราห์ศรีธัน ธนนชัย

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอปะเหลียน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • หนังตะลุงน้องเดียว

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอหาดสำราญ
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • Presentation ผ้าพื้นเมืองตรัง
 • เดินแบบ
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 ฟ้าห่มดิน โรงเรียนทุ่งยาววิทยา
  ชุดที่ 2 ระบำครุฑ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
 • เดินแบบ (ต่อ)
 • วงดนตรีอะบาดีแบนด์

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • Presentation ผ้าพื้นเมืองตรัง
 • เดินแบบ
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 มโนราห์ตัวอ่อน โรงเรียนโคกทราย
  ชุดที่ 2 จีนตอกไม้ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
 • เดินแบบ (ต่อ)
 • วงดนตรีป๊อกแป๊ก

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 นาฏยารังสรรค์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  ชุดที่ 2 หัตถศิลป์ถิ่นล้านนา โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
 • วงดนตรีเปา กิ่งกาญจน์

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอรัษฎา
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 นี่แหละบ้านนา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  ชุดที่ 2 รำกีปัสราหนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล
 • วงดนตรี Speed

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอกันตัง
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 การแสดงแอโรบิกแดนซ์ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา
  ชุดที่ 2 นาฏยลีลา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
 • โนราโกลน
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอสิเกา
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 ต้นไม้ของพ่อ นาฏศิลป์ครูปิ่น
  ชุดที่ 2 รำวงดาวพระศุกร์ โรงเรียนห้วยยอด
 • การแสดงลิเกป่า
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอวังวิเศษ
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 กีปัสมาลากัส เสน่ห์แดนใต้ โรงเรียนห้วยยอด
  ชุดที่ 2 ออนซอนม่วนซื่น โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
เวลา 20.00-22.00 น.
 • หมุนวงล้อสลากกาชาด
 • วงดนตรีน้องเพลงวิสสุดา

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองตรัง
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เวทีวัฒนธรรม

เวลา 19.00 น.
 • การแสดงของเด็กและเยาวชน

 • ชุดที่ 1 ทศรัชเฉลิมราช โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
  ชุดที่ 2 โนราท่าปฐม โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
 • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกันตังพิทยากร

เวทีร้านนาวากาชาด

เวลา 16.00 น.
 • เปิดร้าน
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 20.00 น.
 • ชมชุดการแสดงจากจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
 • กิจกรรมบนเวที มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี และดำเนินไปตามสถานการณ์
เวลา 23.00 น.
 • ปิดร้าน