การออกรางวัล
กำหนดออกสลากในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง

รางวัลที่ 1

รถยนต์โตโยต้า New Yaris 1.2 Sport A/T

จำนวน 1 รางวัล

หมายเลข > 04181

รางวัลที่ 2

รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i

จำนวน 3 รางวัล

หมายเลข > 14644 || 01868 || 32215

รางวัลที่ 3

สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง

จำนวน 20 รางวัล

หมายเลข
07191 || 36259 || 05098 || 37074
30106 || 26627 || 01175 || 24241
16509 || 39415 || 07360 || 23232
13787 || 31840 || 37581 || 13682
30502 || 29958 || 01468 || 26162

รางวัลที่ 4

หม้อทอดไร้น้ำมัน ขนาด 2.8 ลิตร

จำนวน 30 รางวัล

หมายเลข
34441 || 10778 || 29231 || 28289
33868 || 33362 || 25847 || 28813
03749 || 27435 || 39657 || 21453
10758 || 32856 || 10004 || 30256
23753 || 37139 || 31905 || 15869
33222 || 16533 || 06731 || 15911
39456 || 38916 || 33370 || 03024
36424 || 34596

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง

หม้อหุงข้าว ขนาด 1.8 ลิตร

จำนวน 80 รางวัล

หมายเลข > 364 || 509

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง

กาต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร

จำนวน 400 รางวัล

หมายเลข > 42การประกาศผลการออกรางวัล
จะติดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และทางเว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง www.trangredcross.com และที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง www.dopatrang.go.th

การรับรางวัล
ผู้ถูกสลากสามารถรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถ.ตรัง-ปะเหลี่ยน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง โทร 0-7550-1095 และสามารถรับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวัน เวลา ราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัลตามเงื่อนไข และให้รางวัลดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการกุศลต่อไป

หมายเหตุ
ภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์